Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Kolorowy pasek

Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019wy artykuł

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Tytuł przetargu:
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

CPV:
60.17.20.00-4 - nazwa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. Uczestniczenie w przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich wykonawców, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy PZP.
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale ekonomicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, pod warunkiem, iż udowodni zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności - składając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępniania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Do uczestniczenia w przetargu nie będą dopuszczeni wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu na mocy przepisów art. 24 ust.5 ustawy Pzp.
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy
c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy
d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
0d dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Marek Chudyszewicz

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
ul. Narutowicza 1A, 88-300 Mogilno
SEKRETARIAT


Oferty można składać do:
2018-05-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-25 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
ul. Narutowicza 1A, 88-300 Mogilno
Gabinet Dyrektora


Kryteria wyboru:
1. Cena biletu miesięcznego brutto - 60%
2. Doświadczenie personelu - 20%
3. Czas reakcji - serwis - 20%


Wadium:
zamawiający nie wymaga

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 1 Oferta dowóz (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr2 Umowa (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 3 1 Oświadczenie (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 3 2 Oświadczenie (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 4 Wykaz wykonanych usług (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 5 Wykaz osób (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 6 Infor o podwykonawcach (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 7 Trasy, kierunki dowozu (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 8 Dowozy do obiektów sportowych (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 9 Ilość dzieci i uczniów (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał Nr 10 Wykaz pojazdów (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 11 Grupy kapitałowe (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie
Źródło informacji:Marek Chudyszewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Chudyszewicz
Data wprowadzenia:2018-05-08 14:15:34
Opublikował:Marek Chudyszewicz
Data publikacji:2018-05-11 07:49:12
Ostatnia zmiana:2018-05-11 13:40:52
Ilość wyświetleń:65

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij